Home

Artsenijbereidkunde: van hoofdtaak naar bijzaak?

De laatste jaren wordt steeds meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheden van de apotheker als zorgverlener. Zo is alle aandacht gevestigd op de farmaceutische patiëntenzorg, als onderdeel van de veranderende positie van diverse zorgverleners. Hierbij komt een klassieke taak, die van de magistrale bereiding, steeds vaker op de achtergrond te staan. Veel magistrale apotheekbereidingen worden overbodig doordat vergelijkbare producten in de handel beschikbaar zijn. Toch is dit assortiment niet altijd toereikend. Regelmatig blijkt bijvoorbeeld een handelspreparaat niet voldoende werkzaam bij een specifieke cliënt, of is de beschikbare toedieningsvorm ongeschikt. In deze situaties zal teruggegrepen moeten worden op de kennis en kunde van de apotheker.

Zoektocht naar een verantwoorde samenstelling

Wanneer er geen handelsproduct of een gestandaardiseerd (FNA-) preparaat voor handen is, zal er met de beschikbare gegevens een verantwoord product moeten worden afgeleverd.
Het samenstellen van een dergelijk product is soms een tijdrovende aangelegenheid. Uit de praktijk blijkt regelmatig dat een collega deze zoektocht al eens heeft doorlopen.

 

 

Kennis en kunde delen via het CBV Plaza

Drie jonge apothekers hebben zich verenigd in L@MA met als doel de beschikbaarheid van niet-gestandaardiseerde bereidingsprotocollen voor apothekers te bewerkstelligen en daarmee de onderlinge uitwisselbaarheid te faciliteren.
Dit wordt bereikt via het CBV Plaza. Het CBV Plaza is een website voor abonnees van FreeType, LabType en ProType en is een initiatief van de auteur van FreeType, LabType en ProType. Het uitwisselen van CBV's via het CBV Plaza is een initiatief van Arjen Feenstra, Marcel Kooy, Marcel van den Bosch-Niestijl en Steven Verhagen-Smits. Deze apothekers vormen ook de publicatiecommissie die de verzameling ingezonden CBV's beheert.

Met het CBV Plaza kan de zoektocht naar een verantwoorde samenstelling worden versneld. Via de website kunnen collega’s snel en eenvoudig zoeken in een landelijke database van bereidingsvoorschriften. Deze database wordt gevuld door deelnemende apothekers. Wanneer een passend protocol gevonden is, kan deze worden gedownload en geïmporteerd in ProType. Binnenkort wordt het ook mogelijk om op- en aanmerkingen te plaatsen bij de protocollen, met het doel de kwaliteit van de bereidingen op een hoger niveau te brengen.
Met het CBV Plaza wordt het dus mogelijk om niet alleen sneller een geschikt bereidingsprotocol te verkrijgen maar tevens wordt een instrument aangeboden waarmee de kwaliteit van de producten kan worden verbeterd.